Izravnalne mase

Izravnalne mase

Glede na različne osnovne podlage najprej izberemo ustrezen predpremaz. Njegove glavne funkcije so:

 • izboljšanje oprijema oziroma povezave podlage in izravnalne mase,
 • pravilno kemijsko delovanje izravnalne mase,
 • zapiranje por v podlagi,
 • površinsko utrjevanje labilnih predelov estriha.

Vrste predpremazov:

 • disperzijski: osnovni in koncentrirani,
 • polnilni disperzijsko-cementni,
 • posebni koncentrirani disperzijski (lahko z dodatkom ogljikovih vlaken),
 • sanacijski: epoksidni, poliuretanski, vezni,
 • drugi.

Osnovno podlago izravnamo z izravnalno maso. Katero bomo izbrali, je odvisno od podlage, predpremaza in seveda talne obloge.

Funkcije izravnalne mase pod talnimi oblogami so:

 • izravnava površine,
 • pravilno kemijsko delovanje disperzijskih lepil,
 • pravilen nanos lepil,
 • mehanska opora talni oblogi.

Glede na različne funkcije ločimo več vrst izravnalnih mas:

 • na osnovi cementa,
 • na osnovi kalcijevega sulfata,
 • mikroarmirana na osnovi cementa,
 • s hitroveznimi dodatki,
 • na osnovi poliuretana,
 • za posebne trdnostne zahteve,
 • za večja poravnavanja,
 • za zahtevne zunanje površine.

Da bo talna obloga res kakovostno vgrajena, moramo upoštevati nekaj temeljnih pravil pri nanašanju predpremazov in izravnalnih mas.

Izravnalna masa je namenjena izključno izravnavi (ne povezavi in
»šivanju« razpok).

Disperzijski predpremazi se praviloma nanašajo s posebnimi penastimi valjčki. Pravilo »več je predpremaza, bolje je« ne drži (s penastim valjčkom nadzorujemo pravo porabo, dobro zapiramo pore …).

Kar 70 odstotkov časa oziroma pozornosti moramo nameniti pripravi podlage (brušenju oziroma sesanju in skrbnemu nanosu predpremaza). Čas, ki smo ga porabili za to, se nam bo povrnil pri naslednjih fazah dela, saj se bomo izognili mnogim težavam:

 • neenakomernemu sušenju mase,
 • pokanju mase,
 • oteženemu brušenju,
 • slabemu nanosu lepil, neenakomernemu odzračevanju, povečani možnosti pojava mehurjev, sledov lepilnega filma prek talne obloge in podobnemu.

Naneseni predpremazi se pred nanosom izravnalnih mas ne smejo presušiti, da ne dosežemo pojava ločilnega sloja namesto veznega.

Masa se meša s predpisano in izmerjeno količino vode (dodajanje vode po občutku pri nadaljnjem delu povzroči vrsto težav).

Vsako izravnalno maso je treba pred začetkom lepljenja talne obloge prebrusiti (aktiviranje površine).
Posebno pozorni moramo biti pri izravnavi sanacijskih labilnih podlag. Pri slabih osnovnih podlagah že sloj izravnalne mase pomeni veliko obremenitev za podlago. Zato na take podlage (ostanki lepil, razpokane predhodne izravnave) izvajamo hitrovezoče mase v tankih nanosih s predpisano količino vode ali njen delež celo zmanjšamo za približno 10 odstotkov, oblogo pa čim hitreje položimo na tako pripravljeno podlago.