Industrijski tlaki

Industrijski tlaki

Kritična mejna mesta industrijskih tlakov so zaključni vrhnji deli osnovnih podlag, njihova priprava in mehanska stabilnost ter nadgradnja z zaključnimi sistemi:

 • industrijski tlaki na mineralni osnovi (kvarčni industrijski tlaki, industrijske izravnalne mase) ali
 • industrijski tlaki na osnovi umetnih smol (epoksi industrijski tlaki, PUR – poliuretanski industrijski tlaki, UP – poliestrski industrijski tlaki, PMMA – polimetilmetakrilatni industrijski tlaki).

Industrijski tlaki na mineralni osnovi

Kvarčni industrijski tlaki dosegajo zelo dobre trdnostne parametre, kadar so osnovni novi tlaki pravilno načrtovani in ne odstopajo od dejansko vgrajenega betonskega tlaka. Kadar pa so razmerja med parametri pri vgradnji porušena, se pokažejo napake (porozen, vpojen tlak za vodo in olja, nehomogen videz, nizki parametri trdnosti, prašnost, lasasto popokana površina …).

Industrijski tlaki na osnovi umetnih smol

Zaključni sloji industrijskih tlakov na osnovi umetnih smol imajo glede na kemijsko sestavo dobre in slabe lastnosti, ki so razvidne iz spodnje tabele.

EP – epoksi industrijski tlaki PUR –poliuretanski industrijski tlaki UP –poliestrski industrijski tlaki PMMA – polimetilmetakrilatni industrijski tlaki
dober oprijem različna trdota poceni hitro pohodni
kemijsko odporni utrdi pri 0 °C kemijsko odporni utrjujejo pri –10 °C
majhna obraba UV-odporni višji sijaj vremensko odporni
brez vonja utrdi pri 0 °C nizka viskoznost
predelava šele pri 5 °C občutljivi za vlago slabši oprijem na podlago neodporni proti topilom
dolgo utrjevanje veliki skrčki nizka tlačna trdnost
problematični debelejši sloji veliki skrčki
produkt reakcije – parafin – slab oprijem slojev

Legenda:

 • ležeče – dobre lastnosti
 • krepko – slabe lastnosti

Epoksi industrijski tlaki imajo torej največ pozitivnih lastnosti. Sledijo jim poliestrski industrijski tlaki, poliuretanski industrijski tlaki in polimetilmetakrilatni industrijski tlaki z največ negativnimi lastnostmi.

Zaključni sloji industrijskih tlakov (mešanje, nanašanje, utrjevanje) se izvajajo na kraju vgradnje. Prav zaradi gornjih lastnosti osnovna paleta STO-jevih industrijskih tlakov temelji na epoksi bazah.

Industrijski tlaki in premazi – vrste

Glede na zahteve investitorjev oziroma industrije so v naši osnovni ponudbi industrijski tlaki in premazi naslednjih vrst:

 • protiprašni industrijski tlaki ; debelina nanosa: od 0,2 do 0,4 milimetra; namen uporabe: nizke zahteve glede industrijskih tlakov (strojnice, trafopostaje);
 • debeloslojni industrijski tlaki; debelina nanosa: od 0,6 do 0,8 milimetra; namen uporabe: višje zahteve glede industrijskih tlakov (parkirne hiše, manjše delavnice, manj obremenjena prodajna mesta, ročna skladišča);
 • tankoslojni samorazlivni industrijski tlaki; debelina nanosa: od 1,5 do 2 milimetra; namen uporabe: visoke zahteve glede industrijskih tlakov (skladišča, blagovne hiše, avtomehanične delavnice);
 • debeloslojni samorazlivni industrijski tlaki; debelina nanosa: od 2 do 3 milimetre; namen uporabe: najvišje zahteve glede industrijskih tlakov (težka proizvodnja, predelovalna industrija, klavnice, visoko obremenjene trgovske hiše);
 • elektroprevodni samorazlivni industrijski tlak; debelina: od 1,5 do 2 milimetra; namen uporabe teh industrijskih tlakov: zdravstvo, farmacija, poštni centri,
  računalniške centrale, skladišča eksploziva.

V podjetju PET-BM d.o.o. ponujamo konstrukcijske rešitve tudi za zelo zahtevne posebne osnovne industrijske tlake:

 • z olji debelinsko kontaminirane tlake;
 • za osmozo občutljive nove, sanacijske betonske tlake (pojav »klobukov« na površini zaključnih tlakov);
 • izvedbo paroprepustnih premaznih in razlivnih industrijskih tlakov na ksilolitno-magnezitne tlake;
 • izvedbo parozapornih industrijskih tlakov na zelo vlažne, nove AB-plošče;
 • kemijsko zelo odporne industrijske tlake;
 • zunanje konstrukcije, hladilnice pri temperaturah – 5 stopinj Celzija.